M E C H A N I C AC O N S T R U C T I E SR O B O T I C AOntwerpbureau PATECH Engineering is onstaan uit de passie voor het ontwikkelen van kwalitatief hoogstaande producten.
Aan de grondslag van ieder goed product ligt natuurlijk een goed design.
Door meer dan 10 jaar ervaring met ontwerpen in verschillende branches en gebruik makend van de modernste instrumenten
ter ondersteuning van ingenieurswerken (CAD/CAE) kunnen wij u technologisch, economisch en kwalitatief hoogstaande diensten aanbieden.

De verworven multidisciplinaire ervaring opgedaan in een internationaal mileu geeft ons de mogelijkheid om u innovatieve
oplossingen aan te bieden. Door ontwerpen niet te hermodeleren maar telkens met een schone lei te beginnen zijn wij continue instaat
onszelf te ontwikkelen en aan ieder detail van het ontwerp aandacht te geven.


„Als er iets is dat wij niet effectiever, goedkoper en beter kunnen doen dan de concurrentie
dan heeft wat wij doen geen zin en dienen we voor het uitvoeren van dit werk iemand aan te stellen die dit beter doet dan wij”.
Henry Ford

I N G E N I E U R S D I E N S T E N


 • AUTOMOTIVE
 • KWALITEITSCONTROLE
 • INDUSTRIELE LOGISTIEK
 • TRANSPORT
 • PRODUCTIEAPPARATEN
 • OFFSHORE
 • INDUSTRIELE CONSTRUCTIES
De brede ervaring in het ontwerpen, de kennis van productieprocessen
en de wensen van onze klanten zijn bepalend voor onze oplossingen.

Gezamenlijk met de klant defineren wij zijn of haar wensen en vervolgens streven we ernaar het best, meest eenvoudige oplossing te vinden die past binnen de financiële en technologische limieten. Tijdens het ontwerpen denken we al vooruit naar hoe het productieproces zal verlopen en als een ontwerp wordt gepresenteerd is deze al uitvoerig doordacht en zonodig aangepast voor optimale implementatie en functionaliteit.

Wij respecteren uw waardevolle tijd en budget en bieden uw daarom ook Smart engineering.

Smart engineering is het re-designen van een product aan de standarden van nu. Dit betekend in veel gevallen lagere productie en implementatie kosten zonder de functionaliteit of kwaliteit te veliezen.

Sterker nog in veel gevallen lijdt deze re-design tot een kwalitatieve en ergonomische vebetering zonder direct de kost prijs van het product te verhogen.

We doen het goed of we doen het niet , kantjes eraf lopen zit er bij ons niet bij. Met betrouwbare service en continue hoge qualitiet willen wij onze diensten bij u onder de aandacht brengen en samen met u uw produkten te verbeteren en uw ideeen realiseren.
CAD/CAE D I E N S T E N
In aanvulling op onze basis diensten bieden wij ook technisch advies en ondersteuning aan dit bestaat uit het volgende:          
 • technische documentatie
 • visualisatie van projecten
 • documentatie van apparaten en machines
 • modificatie van bestaande apparaten en machines
 • DTR documentatie
 • digitalisatie en archivisatie van technische documentatie
 • gespecialiseerde opleidingen op het gebied van systems engineering support
 • eindige elementen methode
 • haalbaarheidsstudies
 • technische berekeningen
 • documentatie van de ontwikkeling van plaatwerk
 • omzetting van CAD-modellen naar verschillende formaten
 • optimalisatie van het productieproces
 • parametrering van het ontwerpproces
 • technische expertise
 • schattingen

P R O D U C T I E

Tijdens productie kunnen wij ook technische supervisie en ondersteuning aan om fouten
en daarop op volgende risico’s en kosten tot een minmum te bepereken.
Onze brede kennis, contacten en relaties in de markt geeft ons de mogelijk u het hele pakket van idee
tot productie aan te bieden, ook al heeft u niet alle middelen zelf in huis. In samenwerking met onze gespecialiseerde contractors komt u altijd tot een product die aan uw eisen voldoet.

C  O  N  T  A  C  T

PATECH ENGINEERING
ul.Francuska 31/4
40-028 Katowice
Polen
tel.: +48 504 120 463

www.patech-engineering.comVindt ons opContactformulier

All Rights Reserved - Patech Engineering 2013